sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonomicznej
Dr hab. inż. Robert Pietrzykowski
Budynek: 5, pokój: 13A
Telefon: (+48) 22 59 34 119
email: robert_pietrzykowski@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy