sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
Telefon: (+48) 22 59 34 063
email: mieczyslaw_adamowicz@sggw.pl
Moje CV