sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Podmiotów Gospodarczych
Prof. dr hab. Michał Pietrzak
Budynek: 7, pokój: 114A
Telefon: (+48) 22 59 34 223
email: michal_pietrzak@sggw.edu.pl
Moje CV