sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonomicznej
Dr Łukasz Pietrych
Budynek: 3, pokój: 103
Telefon: (+48) 22 59 34 148
email: lukasz_pietrych@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy