sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Doktorant
Mgr Aleksandra Perkowska
Budynek: 3, pokój: 104A
Telefon: (+48) 22 59 34 255
email: aleksandra_perkowska1@sggw.edu.pl