sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
Dr Tomasz Pawlonka
Budynek: 7, pokój: 14
Telefon: (+48) 22 59 34 214
email: tomaszpawlonka@gmail.com
Moje CV