sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Dr inż. Anna Parzonko
Budynek: 6, pokój: B25
Telefon: (+48) 22 59 34 162
email: anna_parzonko@sggw.edu.pl
Moje CV