sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Dr hab. Maria Parlińska
Telefon: (+48) 22 59 34 129
email: maria_parlinska@sggw.pl
http://www.parlinski.pl/mp