sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa
Dr inż. Agnieszka Parlińska
Budynek: 6, pokój: A23
Telefon: (+48) 22 59 34 194
email: agnieszka_parlinska@sggw.edu.pl
http://www.parlinski.pl/ap/