sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Dr Tomasz Pajewski
Budynek: 7, pokój: 110C
Telefon: (+48) 22 59 342 19
email: tomasz_pajewski@sggw.edu.pl
Moje CV