sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych
Prof. dr hab. Irena Ozimek
Kierownik Zakładu
Budynek: 6, pokój: A30
Telefon: (+48) 22 59 34 187
email: irena_ozimek@sggw.edu.pl