sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa
Doktorant
Mgr Agnieszka Orłowska-Gawdzik
Budynek: 7, pokój: 1B
email: agnieszka_orlowska_gawdzik@sggw.pl