sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Doktorant
Mgr Wioletta Olejniczak
Budynek: 6, pokój: B16
Telefon: (+48) 22 59 34 158
email: wioletta_olejniczak@sggw.pl