sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa
Dr inż. Anna Milewska
Budynek: 6, pokój: A24
Telefon: (+48) 22 59 34 069
email: anna_milewska1@sggw.edu.pl
Moje CV