sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Dr inż. Aneta Mikuła
Budynek: 5, pokój: 16
Telefon: (+48) 22 59 34 037
email: aneta_mikula@sggw.edu.pl
Moje CV