sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
Dr Magdalena Mądra-Sawicka
Kierownik Zakładu
Budynek: 7, pokój: 1A
Telefon: (+48) 22 59 342 42
email: magdalena_madra@sggw.edu.pl