sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Doktorant
Mgr Wiktor Maszkowski
Budynek: 3, pokój: 106
Telefon: (+48) 22 59 34 253
email: wiktor_maszkowski@sggw.pl