sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Doktorant
Mgr Joanna Malinger
email: joanna_malinger1@sggw.edu.pl