sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Zarządzania
Dr Barbara Wyrzykowska
Budynek: 7, pokój: 15
Telefon: (+48) 22 59 34 215
email: barbara_wyrzykowska@sggw.edu.pl
Moje CV