sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Podmiotów Gospodarczych
Dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska
Budynek: 7, pokój: 110B
Telefon: (+48) 22 59 34 220
email: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl