sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Podmiotów Gospodarczych
Prof. dr hab. Edward Majewski
Budynek: 7, pokój: 106A
Telefon: (+48) 22 59 34 216
email: edward_majewski@sggw.edu.pl
Moje CV