sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Dr hab. Mariusz Maciejczak
Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów
Budynek: 7, pokój: 13
Telefon: (+48) 22 59 34 235, 22 59 34 014
email: mariusz_maciejczak@sggw.edu.pl
http://www.maciejczak.pl