sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Dr Agnieszka Maciąg
email: agnieszka_maciag@sggw.edu.pl