sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
Dr Mirosław Machnacki
Budynek: 7, pokój: 15A
Telefon: (+48) 22 59 34 275
email: miroslaw_machnacki@sggw.edu.pl
Moje CV