sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Dr inż. Aleksandra Lubańska
Budynek: 17, pokój: 15
Telefon: (+48)22 59 34 556
email: aleksandra_lubanska@sggw.edu.pl