sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Doktorant
Mgr Grzegorz Letkowski
Budynek: 6, pokój: D34
email: grzegorz_letkowski@sggw.pl
Moje CV