sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Zarządzania
Dr inż. Agnieszka Werenowska
Budynek: 6, pokój: B25
Telefon: (+48) 22 59 34 163
email: agnieszka_werenowska@sggw.edu.pl
Moje CV