sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii i Inżynierii Finansowej
Dr hab. Joanna Landmesser-Rusek
Kierownik Katedry
Telefon: (+48) 22 59 37 227
email: joanna_landmesser@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy