sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Dr hab. Julian Krzyżanowski
Telefon: (+48) 22 59 34 106
email: julian_krzyzanowski@sggw.pl
Moje CV