sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii i Inżynierii Finansowej
Dr hab. Monika Krawiec
Budynek: 34, pokój: 3/44A
Telefon: (+48) 22 59 37 226
email: monika_krawiec@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy