sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Dr hab. Jakub Kraciuk
Kierownik Katedry
Budynek: 5, pokój: 28
Telefon: (+48) 22 59 34 114
email: jakub_kraciuk@sggw.edu.pl
Moje CV