sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonomicznej
Dr Dorota Kozioł-Kaczorek
Budynek: 3, pokój: 102
Telefon: (+48) 22 59 34 147
email: dorota_koziol@sggw.edu.pl
Moje CV