sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Dr hab. Sylwester Kozak
Budynek: 5, pokój: 9
Telefon: (+48) 22 59 34 249
email: sylwester_kozak@sggw.edu.pl
Moje CV