sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa
Dr hab. Iwona Kowalska
Budynek: 6, pokój: D35
Telefon: (+48) 22 59 34 185
email: iwona_kowalska@sggw.edu.pl
Moje CV