sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii i Inżynierii Finansowej
Dr Jolanta Kotlarska
Budynek: 34, pokój: 3/44A
Telefon: (+48) 22 59 37 225
email: jolanta_kotlarska@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy