sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Zarządzania
Dr Hubert Szczepaniuk
Budynek: 3, pokój: 105
Telefon: (+48) 22 59 34 233
email: hubert_szczepaniuk@sggw.edu.pl