sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Zarządzania
Dr Monika Gębska
Budynek: 7, pokój: 117B
Telefon: (+48) 22 59 34 240
email: monika_gebska@sggw.edu.pl
Moje CV