Szanowni Państwo,

Informujemy, że przyjętym na studia w SGGW rozpoczynane od roku akademickiego 2021/2022 nadany już został numeru albumu studenta. Jest on widoczny w Systemie Obsługi Kandydatów po zalogowaniu.

STARTBOOK – zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla studentów zawartymi w StartBook’u oraz w informacjach dla studentów (w tym informacje praktyczne dla studentów), w których znajduje się bardziej szczegółowe omówienie spraw życia studenckiego opisywanych poniżej.

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/na-skroty-dla-studenta/

 

ROK AKADEMICKI w SGGW rozpoczyna się 1 października 2021 r. Uczelniana inauguracja roku akademickiego odbędzie się 30 września o godzinie 10:00 w Auli Kryształowej. Informacje o wydziałowych organizacjach roku akademickiego, plany zajęć, oraz inne sprawy organizacyjne dostępne będą na stronach poszczególnych wydziałów prowadzących rozpoczynany przez Was kierunek studiów: https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/uczelnia/struktura-uczelni/ . Tam znajdziecie również dane kontaktowe dziekanatów. Organizację roku akademickiego znajdziecie w informacjach dla studentów. Sposób realizacji zajęć w nadchodzącym semestrze zimowym opisany jest w Komunikacie Rektora na stronie głównej SGGW. 

 

WIRTUALNY DZIEKANAT (eHMS) – za pomocą numeru albumu aktywujemy konto w wirtualnym dziekanacie. Wskazany jest tam nowy indywidualny (dla każdego studenta inny) numer rachunku bankowego do rozliczeń z SGGW związany z rozpoczynanym tokiem studiów. Wszelkie opłaty związane ze studiami wnoszone są na to konto. W wirtualnym dziekanacie będzie też w nieodległym terminie między innymi informacja o przydziale do grupy studenckiej (istotne dla planu zajęć).

 

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – będzie wydawana w dziekanacie po rozpoczęciu studiów. Na rachunek podany w wirtualnym dziekanacie, w sekcji dotyczącej opłat, należy wnieść opłatę za legitymację w podanej tam wysokości. Osoby decydujące się na rozpoczęcie studiów w SGGW powinny wnieść opłatę za legitymację nie później niż do połowy września. Opóźnienie spowoduje brak możliwości wydania legitymacji na początku roku akademickiego.

Wraz z odbiorem legitymacji student podpisuje w dziekanacie akt ślubowania oraz umowę z uczelnią. W tym dniu student powinien również dostarczyć orzeczenie Lekarza Medycyny Pracy (na kierunkach, na których jest ono wymagane).

 

SKIEROWANIE NA BADANIA dostępne jest do wydruku w Systemie Obsługi Kandydatów. Placówki, w których można wykonać bezpłatne badania wymienione są na stronach Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy. Nie wymagamy wykonania badań lekarskich w wyznaczonych przez SGGW lecznicach. Orzeczenie lekarskie należy złożyć w dziekanacie w dniu rozpoczęcia zajęć.

 

STYPENDIA – zainteresowani otrzymaniem stypendiów powinni zapoznać się z Regulaminem Świadczeń i – szczególnie w przypadku stypendium socjalnego – zainteresować się załącznikiem nr 2 oraz rozpocząć działania zmierzające do zgromadzenia wymaganych dokumentów, które pozwolą na ustalenie składu rodziny i udokumentowanie dochodu studenta i członków jego rodziny i są niezbędne do dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium. Wnioski o przyznanie stypendiów składane są na początku roku akademickiego, do 14 października.

 

STUDENCKIE KONTO POCZTOWE – będzie dla Was dostępne dopiero od 27 września. Za pomocą Studenckiego konta pocztowego będziecie mogli logować się do różnych uczelnianych serwisów czy korzystać z usługi Office 365 albo uczelnianego WIFI. Identyfikatorem konta jest numer albumu poprzedzony literą „s”, po którym dodawany jest identyfikator domenowy, np. sXXXXXX@sggw.edu.pl

Sposób aktywacji studenckiego konta pocztowego opisane jest na stronie wsparcia IT:

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/wsparcie-it/

 

SZKOLENIA BHP – różne dla różnych kierunków studiów, realizowane są w formie e-learningu, na przeznaczonej do tego platformie https://szkolenia.sggw.pl/ Uwaga – szkolenie BHP trwa ok. 4 godzin, należy być na to przygotowanym i zarezerwować sobie dogodny czas. Szkolenie należy zrealizować od 28 września do 15 października. Do zapisania się na szkolenie wymagane jest studenckie konto pocztowe. Na platformie szkolenia.sggw.pl zostanie udostępnione również Szkolenie Biblioteczne.

 

STUDIA NIESTACJONARNE – po rozpoczęciu roku akademickiego studenci studiów niestacjonarnych deklarują harmonogram wpłat za studia. Opłata semestralna może być rozłożona na max. 3 raty, terminy płatności wskazuje dziekanat. Student wypełnia deklarację dotycząca sposobu wnoszenia opłat. Pierwsza wpłata za studia niestacjonarne wnoszona jest do 15 października.

 

Zachęcamy do zapoznania się również z innymi informacjami dostępnymi na stronach internetowych SGGW dedykowanych studentom.