Szanowni Studenci,

Poniżej został zaprezentowany harmonogram odbioru dokumentów (ślubowania, legitymacje, umowy) dla studentów pierwszego semestru studiów I oraz II stopnia – OBECNOŚĆ NA WYDZIALE W CELU ODBIORU POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW JEST OBOWIĄZKOWA!

W zajęciach będą mogły brać udział osoby, które podpiszą ślubowanie studenckie zgodnie z zasadami uczelni wyższych – proszę pamiętać, że w budynkach Wydziału Ekonomicznego należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (między innymi obowiązek zakrywania nosa i ust), dlatego każdy student jest proszony o przyjazd na dokładną godzinę podaną w poniższym harmonogramie.

Dokumenty będzie można odbierać w BUDYNKU 7obok każdej sali w nawiasie będą podane pierwsze litery nazwisk osób, które bardzo prosimy o przyjazd w tych godzinach po odbiór dokumentów (informacja ta zostanie uzupełniona po zakończeniu rekrutacji na Uczelni).

Spotkania z Władzami Wydziału Ekonomicznego będą odbywały się w BUDYNKU 6 – informacja ta będzie przekazywana studentom na miejscu.

HARMONOGRAM ODBIORU DOKUMENTÓW

01.10.2020 r. (CZWARTEK)

EKONOMIA, I STOPIEŃ, STACJONARNE

GODZ. 9:00-10:30 (SALA 8 – A do H, SALA 19 – J do N, SALA 20 – O do S, SALA 21 – Ś do Z)

GODZ. 11:00-12:30 (SALA 8 – A do H, SALA 19 – J do N, SALA 20 – O do S, SALA 21 – Ś do Z)

GODZ. 13:00-14:30 (SALA 8 – A do H, SALA 19 – J do N, SALA 20 – O do S, SALA 21 – Ś do Z)

GODZ. 14:30-15:00 (DZIEKANAT KIERUNKU)

02.10.2020 r. (PIĄTEK)

TURYSTYKA I REKREACJA, I STOPIEŃ, NIESTACJONARNE

GODZ. 8:00-9:30 (SALA 8 – WSZYSCY)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, I STOPIEŃ, NIESTACJONARNE

GODZ. 8:00-9:30 (SALA 19 – A do J, SALA 20 – K do O)

GODZ. 10:00-11:30 (SALA 19 – P do S, SALA 20 – Ś do Z)

EKONOMIA, I STOPIEŃ, NIESTACJONARNE

GODZ. 12:00-13:30 (SALA 8 – A do H, SALA 21 – J do M)

GODZ. 14:00-15:00 (SALA 8 – O do S, SALA 21 – Ś do Z)

LOGISTYKA, I STOPIEŃ, NIESTACJONARNE

GODZ. 12:00-13:30 (SALA 118 – A do KL, SALA 101 – KO do M)

GODZ. 14:00-15:00 (SALA 118 – N do SI, SALA 101 – SK do Ż)

ZARZĄDZANIE, I STOPIEŃ, NIESTACJONARNE

GODZ. 10:00-11:30 (SALA 8 – A do J, SALA 20 – K do N)

GODZ. 12:00-13:30 (SALA 19 – O do R, SALA 20 – S do Ż)

05.10.2020 r. (PONIEDZIAŁEK)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, I STOPIEŃ, STACJONARNE

GODZ. 9:00-13:30 (POKÓJ 9B – A do H, SALA 19 – J do Ł, SALA 21 – M do R, POKÓJ 7A – S do Ż)

06.10.2020 r. (WTOREK)

TURYSTYKA I REKREACJA, I STOPIEŃ, STACJONARNE

GODZ. 9:00-13:30 (POKÓJ 7A – A do J, POKÓJ 9B – K do M, SALA 21 – N do S, POKÓJ 11 – Ś do Z)

TURYSTYKA I REKREACJA, II STOPIEŃ, STACJONARNE

GODZ. 10:00-13:30 (POKÓJ 7A – WSZYSCY)

GODZ. 14:00-15:00 (DZIEKANAT KIERUNKU, POKÓJ 7A)

07.10.2020 r. (ŚRODA)

LOGISTYKA, I STOPIEŃ, STACJONARNE

GODZ. 9:00-13:30 (POKÓJ 9B – A do G, POKÓJ 7A – H do Ł, SALA 21 – M do R, POKÓJ 11 – S do Z)

GODZ. 14:00-15:00 (DZIEKANAT KIERUNKU, POKÓJ 11)

08.10.2020 r. (CZWARTEK)

ZARZĄDZANIE, I STOPIEŃ, STACJONARNE

GODZ. 9:00-13:30 (POKÓJ 7A – A do H, POKÓJ 9B – J do N, SALA 21 – O do S, POKÓJ 11 – Ś do Z)

GODZ. 14:00-15:00 (DZIEKANAT KIERUNKU, POKÓJ 7A)

09.10.2020 r. (PIĄTEK)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, II STOPIEŃ, STACJONARNE

GODZ. 9:00-12:30 (POKÓJ 9A – WSZYSCY)

LOGISTYKA, II STOPIEŃ, STACJONARNE

GODZ. 9:00-12:30 (POKÓJ 4 – A do K, POKÓJ 11 – L do Z)

ZARZĄDZANIE, II STOPIEŃ, STACJONARNE

GODZ. 9:00-12:30 (POKÓJ 9B – WSZYSCY)

EKONOMIA, II STOPIEŃ, STACJONARNE

GODZ. 14:00-16:00 (POKÓJ 9B – WSZYSCY)

10.10.2020 r. (SOBOTA)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

II STOPIEŃ, NIESTACJONARNE

GODZ. 9:00-13:30 (DZIEKANAT KIERUNKU, WSZYSCY)

 

Z poważaniem

Dr hab. Marcin Ratajczak