Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Dr hab. inż. Piotr Jałowiecki, adiunkt w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wieloletni, doświadczony nauczyciel akademicki. Autor ponad 110 artykułów i  monografii naukowych oraz skryptów. Analityk danych z 21- letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie analizy danych biznesowych, ekonomicznych, socjologicznych, medycznych, biologicznych i przyrodniczych.


Dyrektorzy oraz Koleżanki i Koledzy z
Instytutu Zarządzania SGGW
Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW
Dziekan Wydziału Ekonomicznego